Skip to content

GUESTS REGULATIONS

ระเบียบการเข้าพัก

Check in 03.00 pm

Check out 11.00 am

ทางรีสอร์ทมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และอบโอโซนก่อนคุณลูกค้าเข้าพัก

คุณลูกค้าที่เข้าพักกรุณาแสดง Booking Confirmation (เอกสารตอบรับการจอง) มาลงทะเบียนที่ Front Reception

Extra Persons : เด็กเล็ก 500 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 110 ซม. ไม่เกิน 1 ท่าน ไม่ต้องจ่ายค่าเข้าพัก) / ผู้ใหญ่ 1,000 บาท

RESTRICTIONS

ข้อกำหนด

CHANGE AND CANCELLATION POLICY

การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการจอง

ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า