Skip to content

GUESTS REGULATIONS

ระเบียบการเข้าพัก

Check-in time 2:00pm

Check-out time 11:00am

โอนชำระห้องพักเต็มจำนวน

สำหรับลูกค้าที่จองห้องพัก
ให้นำเอกสารตอบรับการจองมาลงทะเบียนที่ Front Reception

Extra Persons
เด็กเล็ก 500 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 110 ซม. ไม่เกิน 1 ท่าน ไม่ต้องจ่ายค่าเข้าพัก)
ผู้ใหญ่ 1,000 บาท

รายละเอียด (กรุณาอ่าน)

การเปลี่ยนแปลง
และการยกเลิกการจอง

ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า