น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีทั้งหมด 1 ชั้น มีจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจอยู่หลายจุดเช่น สะพานไม้ ทางเดินไปน้ำตก ทางเข้าที่มีสินค้าจำหน่าย และสามารถถ่ายรูปได้ใกล้ถึงบริเวณหน้าน้ำตก

ระยะทางจาก THE SENSE : 8 กม.
ข้อควรระวัง : อับสัญญานมือถือ

Recommended Posts